Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterPrint this pageEmail this to someone

shutterstock_213950314 [Converted 1] - balon - FARA MARGINIDezvoltarea unor trăsături de caracter pozitive și insuflarea unei perspective a dezvoltării prin intermediul învățării și spunerii de către copii a unor povești către un public. O activitate modulară, ce poate fi inclusă cu ușurință în activitățile școlare – în cadrul orelor de lectură sau de dezvoltare personală; sub forma unui cerc opțional; încoporată în predarea oricărei materii, sporind implicarea copiilor și adâncindu-le înțelegerea.

O activitate de formare eficientă – o investiție valoroasă în propria dumneavoastră dezvoltare profesională

Temele parcurse ce vă vor sprijini să dobândiți cunoștințe, abilități și instrumente care să vă permită susținerea în școli a programului:

•  spusul poveștilor  – o artă populară și cel mai vechi instrument educațional; beneficiile spusului de povești de către copii – dezvoltarea celor 6 arte ale limbajului (citit, scris, ascultat, vorbit, limbaj non-verbal și reprezentare vizuală)

•   metoda specifică de sprijinire a copiilor în a învăța să spună o poveste în fața unui public

•  introducerea spusului poveștilor și a lecțiilor duale: cum pot fi îmbinate dezvoltarea caracterului și perspectiva dezvoltării cu orice scop academic și cu predarea oricărei materii

•   coloana vertebrală a psihologiei pozitive: cele 24 de trăsături de caracter(VIA character strenghts) apreciate pe plan universal de toate culturile și popoarele, pe care toți părinții și le doresc pentru copiii lor și a căror manifestare nu îi umbrește pe ceilalți; dintre acestea, o atenție sporită este acordată celor 7 trăsături de caracter despre care cercetările recente spun că au capacitate înalt predictivă pentru succesul la școală și în viață.

•   manifestarea trăsăturilor de caracter în acțiune și valorificarea lor în noi înșine și la copiii pe care îi sprijinim

•  perspectiva dezvoltării (en. growth mindset) – cercetările psihologului american Carol S. Dweck au demonstrat că aceasta stimulează într-o măsură semnificativă procesul de învățare în rândul elevilor

•   feedback-ul activ – constructiv

•   propuneri de structuri program în funcție de timpul disponibil avut la clas

Dacă sunteți interesați să aflați cum ați putea introduce programul Povești, caracter și perspectivă la clase, contactați-ne.

Valoarea educațională și eficiența programului au fost demonstrate prin cercetarea  „De ce copiii ar trebui să învețe să spună povești în școala primară?”, publicată la Conferinta PSIWORLD 2014 din București. Aceasta arată că spusul poveștilor este o metodă eficientă de a dezvolta la elevii de școală primară fluența verbală, expresivitatea verbală și nonverbală, încrederea în sine în fața unui public și munca în echipă, în contextul consolidării unor trăsături de caracter specifice și insuflării unei perspective a dezvoltării.

Există nenumărate motive pentru care a-i învăța pe copii să spună povești – povești din folclor sau povești personale – în fața unui public este o activitate cu mare valoare educațională.

Programul Povești, caracter și perspectivă are ca obiectiv sprijinirea copiiilor în:

•   dezvoltarea abilităţilor de comunicare, atingându-se toate cele şase arte ale limbajului/ ale comunicării: vorbitul,  ascultatul (ascultare activă), cititul, scrisul, limbajul non-verbal și para-verbal (intonația, expresiile faciale, gesturile  etc.) și reprezentarea vizuală
•   dezvoltarea personală:

        dezvoltarea trăsăturilor de caracter, cu focus pe cele şapte care, conform celor mai recente cercetări din psihologia educaţiei şi psihologia pozitivă  determină în mare măsură succcesul copiilor la școală și în viață: autocontrolul, perseverența, optimismul, recunoștința, entuziasmul, curiozitatea și inteligența socială.

       sunt incluse implicit şi: gestionarea stresului şi propriilor emoţii, dezvoltarea empatiei şi a cooperării, dezvoltarea sentimentului de auto-eficacitate (activarea propriilor resurse pentru a face faţă mai uşor situaţiilor mai dificile), dezvoltarea abilităţilor de rezolvare de probleme, înţelegerea responsabilităţii individuale şi a consecinţelor propriilor acţiuni.

          promovarea în rândul copiilor a unei perspective a dezvoltării, conform căreia orice abilitate poate fi dezvoltată prin perseverență, efort și metode bune de învățare

Pentru mai multe detalii, contactați-ne.